• Polski
  • English

Wachlarz podstawowych usług świadczonych przez AUDYTORIUM:

DZIAŁ AUDYTU:

BADANIA I PRZEGLĄDY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH:

  • Ustawowe badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
  • Przeglądy księgowe i podatkowe ksiąg rachunkowych
  • Przeglądy typu „Due diligence” dla potrzeb decyzyjnych

DORADZTWO FINANSOWE:

  • Sporządzanie opracowań i opinii z zakresu praktycznego zastosowania wymogów księgowych i podatkowych
  • Przekształcenia, fuzje i podziały przedsiębiorstw – doradztwo, analizy, opinie biegłego sądowego

SZKOLENIA:

  • Szkolenia z rachunkowości i podatków

DZIAŁ PROWADZENIA KSIĄG RACHUNOWYCH:

OUTSORCING USŁUG KSIĘGOWYCH:

  • Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń publicznoprawnych
  • Doradztwo podatkowe

Comments are closed.