• Polski
 • English

Nasz zespół:

Kadrę stanowią doświadczeni księgowi i księgowe. Przy prowadzeniu ksiąg handlowych dla przedsiębiorców wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie finansowo-księgowe, które umożliwia Klientowi bezpośredni nadzór i dostęp on-line do ewidencji księgowej oraz analiz. Istnieje możliwość prowadzenia ewidencji również w języku angielskim lub niemieckim.

W ramach kompleksowej obsługi finansowo-księgowej oferujemy:

 • zakładanie Zakładowego Planu Kont, tworzenie i aktualizacja „Polityki rachunkowości” dostosowanej do prowadzonej przez Klienta działalności,
 • analizę źródłowych dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, oraz ich dekretację na odpowiednie konta syntetyczne i analityczne,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich rejestrów księgowych, w tym dla potrzeb podatku VAT,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu Klienta,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań wynikających z odpowiednich ustaw podatkowych VAT, ZUS, statystycznych GUS, INTRASTAT, dla Narodowego Banku Polskiego itp.,
 • przygotowanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego kompletnego sprawozdania finansowego w zakresie zgodnym z wymogami Właściciela,
 •  okresowe raportowanie wybranych danych księgowych do Właścicieli lub Zarządu dla potrzeb analizy działalności firmy,
 • doradztwo podatkowe,
 •  doradztwo prawne – rozpoczynanie działalności, zakładanie Spółek, przygotowywanie umów o prace itp.,
 •  wdrażanie zmian w polityce rachunkowości, w tym wdrażanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Comments are closed.