• Polski
  • English

Misja AUDYTORIUM :

Rzucamy światło na skomplikowane zagadnienia księgowe i podatkowe. Chcemy być Państwa przewodnikiem i drogowskazem. Z nami będzie jaśniej!

Pragniemy realizować nasze cele poprzez:

• Indywidualne podejście do każdego klienta i zlecenia

• Proponowanie rozwiązań, a nie jedynie wskazywanie problemów

• Możliwie jasne przedstawienie zagadnień rachunkowych i podatkowych

AUDYTORIUM Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Spółka Partnerska

ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3488.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 335025

NIP: 584-26-81-316

Regon: 220849363

Comments are closed.