Zewnętrzne biuro księgowe to dostęp do doświadczenia wysoko wykwalifikowanego zespołu, oszczędność czasu i optymalizacja kosztów. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie finansów, rachunkowości i podatków. Nieustannie śledzimy zmiany w przepisach, mających wpływ na sprawy księgowe i podatkowe naszych klientów. Dzięki temu nasi Klienci mogą skoncentrować się na prowadzeniu swojego biznesu i podnoszeniu jego konkurencyjności.

Biuro Rachunkowe

Księgi rachunkowe według PSR i MSR

  • prowadzimy ewidencję zdarzeń gospodarczych
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych z naliczaniem amortyzacji
  • pomagamy wdrożyć nowoczesne systemy i rozwiązania księgowe
  • rozliczamy podatek VAT
  • sporządzamy bieżące i roczne rozliczenia podatkowe
  • sporządzamy obowiązkowe sprawozdania finansowe
  • sporządzamy przejrzyste i wiarygodne raporty finansowe
  • dokonujemy zgłoszeń aktualizacji w Urzędzie Skarbowym i ZUS
  • sporządzamy oraz składamy we właściwym US deklaracje podatkowe
  • reprezentujemy Klienta przed US, ZUS i innymi organami kontroli
ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami

Opisz formę prowadzonej działalności, rodzaj prowadzonej działalności i preferowany rodzaj usług.